Gestalttherapie

 

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte psychotherapievorm die werkt vanuit het gewaarzijn/ “awareness” en hoe je de dingen in het hier en nu ervaart.

'The experiment is the cornerstone of experiential learning.
It transforms talking into doing, stale reminiscing and theorizing
into being fully here with all one's imagination, energy and excitement.' 

- Joseph Zinker - 

Door je ten volle bewust te zijn van je eigen lichaam, gedachten, emoties en hoe jij anderen en je omgeving beleeft, kunnen ervaringen meer betekenis krijgen en kan er inzicht komen in het patroon dat je je eigen hebt gemaakt. Dat geeft de kans om met jouw situatie om te gaan op manieren waarbij je trouwer bent aan jezelf, die meer ‘kloppen’. 
De gestaltvisie gaat ervan uit dat het potentieel in elk mens aanwezig is. Stilstaan bij wat er is, is de weg om jezelf beter te leren kennen en meer te beseffen wat je échte behoefte zijn, om van daaruit jouw richting te vinden.
Zo word je  gaandeweg meer je-zelf / ont-wikkel je, een belangrijke basis om met anderen, je omgeving en de wereld in contact te gaan.

Gestalttherapie wordt ook wel eens de therapie van het contact genoemd.
Gestalt gaat ervan uit dat (opnieuw) in contact gaan een belangrijke stap is naar verandering.
Pijn en manieren om hiermee om te gaan, ontstaan in contact met een ander én het is ook in contact dat die geheeld kunnen worden. 
We staan stil bij jouw relaties met je omgeving en hoe jij ze ervaart, via gesprek en oefeningen. Soms zetten we experimenten in, om vanuit de ervaring-in-contact in beweging te komen. 

Ook de therapeutische relatie kan hierin een rol spelen. In de eerste plaats vind ik het belangrijk om een veilige omgeving te creëren. Er kunnen zich zaken aandienen in de therapie die herkenbaar zijn van in andere contacten, of net níet. Alleszins, kan het een omgeving zijn die kansen biedt om te experimenteren met nieuw gedrag, dat je ook in andere contexten kan verderzetten.

We kijken zeker ook naar wat jou (levens)energie geeft en we gaan op zoek naar wat jou ondersteunt - zowel in jezelf als in je omgeving - om jouw richting te gaan.

Bij zin in meer informatie over gestalttherapie kan je altijd een kijkje nemen op de website van de beroepsvereniging  
https://www.nvagt-gestalt.org