Over 

gestalttherapeut, adventure therapeut, wandeltherapeut, procesfacilitator en klinisch orthopedagoog

Menselijke relaties en persoonlijke & relationele ontwikkelingsprocessen hebben me steeds geboeid. Dit deed me kiezen voor de studies van klinische orthopedagogie en vervolgens om opleidingen te blijven volgen die mijn begeleidingswerk met individuen en groepen inspireerden.

Sinds 2014 ben ik procesbegeleider bij Outward Bound, waar ik de passie voor persoonlijke en groepsprocessen combineer met avontuur in de natuur.
Mijn hart ligt bij adventure therapeutische individuele en groepsbegeleidingen. Zelf ervaar ik een grote kracht in buiten onderweg zijn. Ik beweeg zelf graag en breng ook anderen graag in beweging, zowel fysiek als mentaal.

In 2018 startte ik een 4-jarige gestaltopleiding, die een waardevolle verdieping gaf aan mijn experiëntiële manier van therapie geven.

Als therapeut hecht ik veel belang aan het opbouwen van een warm contact waarin vertrouwen kan groeien om naar de betekenis van je moeilijkheden te kijken.  Van mij mag je echtheid, empathie en inleving verwachten, zonder oordeel. Ik help mee betekenis geven aan wat gaande is, en geef er eventueel mee woorden aan. 

Ik leg mijn handen graag onder jouw proces en wil je hierin ondersteunen én uitdagen om stil te staan én in beweging te komen.

 
Ik heb het geluk verschillende boeiende opleidingen gevolgd en ervaringen opgedaan te hebben.

(Groeps)pscychotherapeut coach en procesfacilator voor Outward Bound België (2014 - heden)

Facilitator van diverse ontwikkelingsprocessen en -uitdagingen van teams

Wandeltherapie (individueel en in groep)

Vrijwillig therapeut voor jongeren bij Tejo (2010-2014 & 2020-2021)
Gecertifieerd lid van de beroepsfederatie (NVAGT-EAGT)